Sơ Đồ Tổ Chức & BGĐ Công Ty

vesi2-1 Sơ Đồ Tổ Chức & BGĐ Công Ty Giới thiệu

Sơ Đồ Tổ Chức & BGĐ Công Ty

Category : Giới thiệu

Nội dung tóm tắt

Nội dung đầy đủ

Giới Thiệu BGĐ Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ Đức Long Gia Lai

nguyen-dinh-trac Sơ Đồ Tổ Chức & BGĐ Công Ty Giới thiệu

CHỦ TỊCH HĐQT

•Ông Nguyễn Đình Trạc

•Chuyên gia kinh tế

•Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

dang-cong-binh Sơ Đồ Tổ Chức & BGĐ Công Ty Giới thiệu

TỔNG GIÁM ĐỐC

•Ông Đặng Công Bình

•Luật gia chuyên ngành luật Hình sự, luật Dân sự.

•Nguyên Tổng giám đốc nhà máy DLG Asen – Tập đoàn Đức Long Gia Lai

nguyen-cong-xue Sơ Đồ Tổ Chức & BGĐ Công Ty Giới thiệu

TRƯỞNG PHÒNG NGHIỆP VỤ

•Ông Nguyễn Công Xuê

•Chuyên gia lĩnh vực hoạt động Bảo vệ – Vệ sĩ

•Nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Tây Bình Tây Sơn.

•Cựu chiến binh Quân Khu 5.

le-tran-quoc-cong Sơ Đồ Tổ Chức & BGĐ Công Ty Giới thiệu

CỐ VẤN CAO CẤP

•Ông Lê Trần Quốc Công

•Thạc sĩ Luật học, nơi cấp bằng: Cộng Hòa Pháp

•Giảng viên Đại học Luật TP.HCM •Chuyên gia lĩnh vực pháp luật Dân sự, Thương mại, Thương mại quốc tế, giải quyết tranh chấp, tội phạm học và pháp luật hình sự.

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ Đức Long Gia Lai

Giới Thiệu BGĐ Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ Đức Long Gia Lai


FACEBOOK

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
0020779
Visit Today : 26
This Month : 977
This Year : 13181
Total Visit : 20779
Who's Online : 1

Liên Kết Website